Les mancomunitats amenacen el futur de la comarcalització

L’avantprojecte de llei de mancomunitats aprovat pel Govern valencià obre la porta a una comarcalització voluntària de baix a dalt. La proposta d’incentivar les entitats supramunicipals que respecten els límits comarcals contrasta amb la possible incorporació de municipis d’autonomies limítrofes. Tot plegat posa en perill la divisió comarcal dels anys 70, plantejada pels intel·lectuals del moment i que roman, encara, en l’imaginari dels valencians.

Read more