València i les connexions embussades pel deute

L’Ajuntament de València l la Generalitat exigeixen diners al Govern espanyol per finalitzar obres d’infraestructures inacabades. Alhora, l’oposició acusa els governants valencians de traspassar els problemes que «ells han d’assumir». El cas és que la situació actual del trànsit a València és hereva d’un altre temps. I a curt termini només es contempla insolvència, paralització i recriminacions polítiques.

Read more

Mateu Turró: “Espanya no aposta pel corredor mediterrani perquè va en contra de la seva filosofia de recentralització”

Mateu Turró i Calvet (Palau-Saverdera, Alt Empordà, 1949) és catedràtic d’Infraestructures del Transport i del Territori a l’Escola d’Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya. En aquesta entrevista, mostra la seua perspectiva crítica envers la gestió de l’Estat en el terreny que ell domina, així com les seues recomanacions a l’hora de proposar un impuls correcte del corredor mediterrani.

Read more