“El GOB i el PSM han sigut fonamentals en la defensa de la natura”

El menorquí Guillem López Casasnovas (1955), catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra i amb un llarg currículum vinculat a la investigació de l’economia pública, és coautor d’un llibre recent, fet l’estiu passat, en què compara el desenvolupament econòmic de les illes d’Eivissa i Menorca. Estudia els condicionants històrics i actuals que han fet de tots dos territoris, similars i pròxims geogràficament, dues illes amb models econòmics ben divergents.

Read more