Martí Carnicer: «L’administració central està gaudint molt dels marges de superàvit dels ajuntaments»

—Diuen que canviar el model de finançament municipal és tan important com canviar el model de finançament autonòmic. Però es parla molt més d’aquesta darrera qüestió.

—Això ha estat una tendència bastant normal durant els últims anys. Sempre es parla més del finançament autonòmic que del municipal, perquè des del punt de vista del volum és més important. Això és evident. Però en tot cas, el finançament municipal és clau per atendre totes aquelles necessitats que tenen els ciutadans als seus municipis. Si no millorem el finançament municipal, tindrem problemes greus.

—Per què els ajuntaments municipals han estat les administracions públiques que millor s’han adaptat a la crisi?

—Probablement hi ha vàries raons. Una, que el tribut bàsic dels ajuntaments, l’IBI –Impost sobre els Béns Immobles– es comporta de forma molt estable i està molt menys subjecte a la conjuntura: ni s’incrementa quan les coses van bé ni tampoc baixa quan les coses van malament. Això dóna estabilitat. I una altra raó és que l’Estat ha inclòs un conjunt de mesures de control dels ajuntaments que si bé han millorat la situació financera d’aquestes entitats, a mig termini provocaran un agreujament de la situació molt important. I és que, perquè els ajuntaments puguin fer front a les exigències de normativa estatal, han reduït de forma molt important les seves inversions. En aquest moment deuen estar invertit menys de la meitat d’allò que invertien l’any 2009. Per tant, això, a mig termini, provocarà la descapitalització dels ajuntaments i no podran fer aquelles inversions que han de fer per complir amb les necessitats de serveis. Estem, segurament, a les portes d’un problema important pel que fa al funcionament dels serveis municipals degut a la manca d’inversions que s’ha donat durant aquest temps. Si bé això ha produït una millora en la situació financera dels ajuntaments, també serà un problema durant els propers anys.

—Hi ha qui pensa que si amb aquest model els ajuntaments s’han portat millor, potser és preferible mantenir-ho i així evitar l’endeutament.

—Això no serà suportable. No té cap sentit. A hores d’ara, els ajuntaments són les úniques administracions que generen superàvit, des de fa tres o quatre anys. I aquest estalvi que estan generant han de poder tornar-lo a invertir en benefici dels propis ciutadans. Per què l’estalvi que generen els ajuntaments ha de servir per finançar els dèficits de l’Estat i de les comunitats autònomes? L’estalvi dels ajuntaments ha de servir per millorar la seua capacitat d’inversió. I per això penso que l’Estat es veurà obligat a canviar això. Si no, anirem a una situació realment desastrosa.

Per continuar llegint, accedeix a la notícia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *